Team Start nr Namn
Team kvarken mat x2 1 Mikael Grahn Johan Söderberg
Team Blomman 2
Team Mursejleren mat x2 3 Rene Karlsmark
Team Sixpack mat x1 4 Andres Holmberg
Team Salmonator 5 Roger Henriksson
Team Hagberg 6    Micke Hagberg
Team Högvarv 7 Niklas Pettersson
Team Johansson 8 Henrik johansson
TEAM BUFF ABEL FISHING mat x5 9 Johan Abelsson
Team Kvarken 10 Mikael Grahn
Team Kocken mat x2 11 Johan Gustavsson
Team Condor mat x4 12 Lars Papp

Att skriva en masteruppsats på hög professionell nivå kan vara en riktig utmaning för en student. Därför, för att bli av med onödiga bekymmer och svårigheter och för att spara tid, bör eleven använda masterarbeit ghostwriting och hjälp av en professionell skribent. En sådan författare med lång erfarenhet kommer snabbt att förbereda en masteruppsats för en student och fylla den med intressanta idéer och tillvägagångssätt.

Team Anatha mat x3 13  Andreas Johansson
Team Ripa mat 2 14 Björn Gustavsson

Team Roger Larsson x 3 . 15

Johan Åsberg x 3. 16

Team Tobisarna 17

Anders Nilsson x 2 18