Plac Nation Namn Vikt
(kg)
Bete Plats Djup
(fot)
Datum
1 Håkan Andersson 22,4 Falk fisch 37 met kanten 20 2013-05-07
2 John Nissen 17 NK Nabben 70 2013-03-06
3 Benny Åstrand 16,8 Blink Vest Långagrund 40 2013-04-26
4 SE Johan Johansson 16,5 Uffling Långagrund 10 2013-05-03
5 DK Gamle Posten 16,3 Blink Långagrund 12 2013-05-01
6 SE Qvist Sillafiskare 16,1 Ismo Långagrund 20 2013-03-06
7 SE Roger Hägghult 15,5 Rhino 10an 5 2013-03-16
8 DK Jörgen Muller 15,5 Pirat Långagrund 6 2013-05-10
9 SE Palle Tegelman 15 Sill 38an Ytan 2013-03-16
10 SE Benny Åstrand 14,4 Ismo Syd Långagrund 10 2013-05-03
11 DK Jette Bramstech 14 Blink Långagrund 15 2013-05-01
12 DK Lars Jentz 13,4 Blink Öst Örnahusen 45 2013-05-04
13 SE Svenske Posten 13,3 Koppar 73 5 2013-04-13
14 SE Bo Mared 12,8 Trophy Långagrund 10 2013-05-07
15 SE Sillafiskaren 12,7 Ismo koppar Långagrund 20 2013-05-07
16 SE Arne Karlsson 12,2 SP 9an 85 2013-02-17
17 SE Blomman 12,2 Blink två mil ut 5 2013-04-21
18 SE Bert Reinholdsen 12,2 SP Långagrund 2013-03-06
19 SE Reidar Johansson 11,9 Blink Två mil ut 5 2013-04-21
20 DK John Nissen 11,8 Soft stiv Rhino 10an 80 2013-03-05
21 DK Claus Paulsen 11,8 Stiv 11an 110 2013-02-17
22 SE Månsson 11,65 Blink 44an 15 2013-05-08
23 SE Charly Fredriksson 11,6 Ismo 4 mil söderut 5 2013-04-21
24 SE Mads Edvardsen 11,6 Schohorn 55an Ytan 2013-04-28
25 DK Lars Jörgensen 11,5 NK 11an 5 2013-02-17
26 DK John Nissen 11,5 Soft Stiv Rhino 10an 70 2013-03-05
27 SE Hasse 11,4 SP Hasses SP 70 2013-01-04
28 SE Arne Karlsson 11,3 SP 9an 90 2013-02-17
29 SE Camilla Cape 11 Soft Rhino grå. 9an 60 2013-03-15
30 SE Svenske Posten 11 SP Hasses SP 80 2013-01-02
31 SE Hasse 10,8 SP Hasses SP 65 2013-01-05
32 SE Anders Andersson 10,5 Sp 75 100 2013-03-06
33 DK Polarn 10,4 Raptor 33an 110 2013-02-14
34 DK John Nissen 10,1 Iso 10an 70 2013-03-05