Isläget på hamn och kust just nu, ingen is så långt ögat kan se