Mycket lax lite säl och fint väder, vi börjar med laxen det kom upp ett flertal 10+ både med och utan fena.

Man kan ju undra om en lax är vild eller odlad om den har fettfena men är märkt i Finland, den borde ju vara odlad svaret får vi väl framöver av Team Ina som skickade in märket hur det blev med laxen vill jag inte veta.

Team Sillafiskaren var i dag skuggad av en säl som försökte knipa både lax och torsk utan resultat.

Nästa vecka från To till Sö kommer jag att stå på den nya båtmässan i Lokstallarna Köpenhamn stanna till för ett tillbud eller en kopp. www.cphmaritimfestival.dk.