Trots ganska friska vindar så så fortsätter Kjell Ares, Sperillen och Abels att plocka lax på Hasses Special.