Jag har nu varit i kontakt med Martin Rydgren på Hav o Vattenmyndigheten, det finns inget förbud mot att filea och paketera lax på havet, det tidigare förbudet togs bort 1994.

Har andra myndigheter andra synpunkter om detta bedes dom kontakta H o V