Lax på gång i Simris gårdagens fiske gav en handfull lax med 8-9 kg i topp.
Även i dag händer det saker mellan 77an och Ruski, mer kommer senare i dag.