Fr.o.m. Den 1 april så driver Simrishamns kommun Simrishamns Småbåtshamn . Detta är tyvärr inget April skämt . Detta innebär att det inte kommer att bli någon tillbehörs butik överhuvodtaget och tankning vill Komunen återkomma med . Så ha i bakhuvudet att ni inte kommer att kunna tanka på helger nu till att börja med .

Då alla telefon nr som är kopplade till hamnen är avstängda så kan ni nå varvet vid eventuella båtproblem på 0414-28790 .

Vi tackar för alla trevliga möten med er trollingfiskare

Andreas med Personal

http://www.simrishamnsvarv.se/images/Info_om_Smabatshamnen.pdf