Storlax till Attle Knapp, 16+ blev det ute mellan Långagrund och 11an.

Det var på en Ismo med 40 gr bly som det hände, det fanns ingen betesfisk i området men gott om lax både på durken och på lodet.