Så hände det igen en fraktare på 90 meter höll på att sänka fiskebåten Ymer som trålade 15 sjömil rakt öster Simrishamn.

Fraktaren kom bakifrån och körde helt enkelt rakt upp på styrhuset och skadade mast, räddningsflotten och galjen till trålvajern.

Även propeller och roder skadades troligtvis av fraktarens bulb som gick in under trålaren, det uppstod även en läcka då troligtvis propellern skar in i bordläggningen.