Fångstrapportering Östersjön.

Inbjudan till att hjälpa forskningen.

Sveriges lantbruksuniversitet genomför under 2015 en undersökning om

trollingfisket Östersjön. Vi söker dig som trollingfiskar i Östersjön

och kan tänka sig fångstrapportera tre (eller fler)

trollingturer. Fisketurer utan fångst är lika viktiga som de med.

I första hand är vi intresserade av fångsten av lax och fördelningen

mellan fenklippt och ej fenklippt fisk. Mer information på

http://laxforskning.se/